ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΝΑΖΟΥΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ