Διόρθωση: COVID-19 Μέτρα εντός ΔΙΕΚ

Μετά τις τηλεδιασκέψεις θα θέλαμε να διορθώσουμε ότι από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου:

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΟ:

Εάν έχετε κάνει εμβόλιο χρειάζεται η επίδειξη πιστοποιητικού. 

Εάν δεν έχετε κάνει εμβόλιο, χρειάζεται να κάνετε Rapid Test ή PCR, πριν απο την Τρίτη, εώς 48 ώρες πριν τη προέλευση σας στο ΔΙΕΚ.