ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ


 Ενημερώνουμε ότι όσοι ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα φοίτησης

τον Ιούνιο του 2020 και πριν  έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 31-12-2024
τον Ιούνιο του 2021 έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 25-06-2023
τον Ιούνιο του 2022 έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 29-06-2024