Ανοιχτά Ψηφιακά Παιγνίδια Επαυξημενης Πραγματικότητας για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες