Στεγαστικό επίδομα


 Χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Καθορίστηκαν οι  διαδικασίες και τα δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της διαδικασίας.

Συνημμένα αρχεία