Έγκριση προγράμματος Erasmus+ 2Ο22-2Ο23 με τίτλο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Με τεράστια ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΙΚΥ η πρόταση μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Δράση ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το 2Ο22-2Ο23 με τίτλο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : ΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ εγκεκριμένου προϋπολογισμού 65.564,00 ευρώ.

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου είναι ένα δημόσιο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, προσφέροντας υπηρεσίες κατάρτισης σε 134 ειδικότητες οι οποίες εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Σήμερα λειτουργούν σε αυτό 8 ειδικότητες και 12 τμήματα.Η πρόταση μας αφορά δύο κινητικότητες καταρτιζομένων των ειδικοτήτων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων και Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων στην Ρουμανία και Σερβία αντίστοιχα. Και δύο ροές εκπαιδευτών στη Γερμανία.

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου έχει καταθέσει ένα πλήθος προτάσεων για προγράμματα Erasmus και έχει ολοκληρώσει τρία από αυτά σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, τις ψηφιακές και φυσικές υποδομές μας, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να οδηγήσουμε τους καταρτιζόμενους στην επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ολοκλήρωση μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων και κοινωνικών ανακατατάξεων.

Μέσα από το συγχρωτισμό με άλλες υποδειγματικές επαγγελματικές δομές, το ίδρυμα μας θα αποκτήσει την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που απαιτεί η εξελισσόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι συμπράξεις που οργανώνουμε περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αριστείας, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι συμμετέχοντες θα εξοπλιστούν με τέτοια εφόδια.

Η σχολή μας θα ανοίξει στην τοπική κοινωνία και την ΕΕ μεταδίδοντας τα όσα έχουμε επιτύχει: την ποιότητα και καινοτομία στην κατάρτιση, την αριστεία και υποδειγματική λειτουργία που αφουγκράζεται τις αλλαγές και ηγείται στις εξελίξεις. Οι συμμετέχοντες μέσα από μια εμπειρία ενδυνάμωσης θα αποκτήσουν τα επαγγελματικά εφόδια και τις οριζόντιες δεξιότητες για να διεκδικήσουν φυσικές ή ψηφιακές θέσεις εργασίας στην ΕΕ . Τα επαυξημένα τους προσόντα μέσα σε ένα τοπίο μεταβαλλόμενων απαιτήσεων δεξιοτήτων είναι το φερέγγυο για την επαγγελματική συνειδητοποίηση και αποκατάσταση που διασφαλίζουν την ποιότητα της ΕΕΚ.

Προγραμματίζουμε δύο κινητικότητες καταρτιζομένων και δυο προσωπικού: Στην πρώτη ροή στο Βουκουρέστι καταρτιζόμενες της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε πρότυπους και υποδειγματικούς παιδικούς σταθμούς και ιατρικά κέντρα χρόνιων συνδρόμων για παιδιά και θα έρθουν σε επαφή με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα.

Στη δεύτερη ροή στο Βελιγράδι, καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι της ειδικότητας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε γραφιστικά γραφεία, εταιρείες πολυμέσων και τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Στις δύο ροές προσωπικού στο Βερολίνο 6 μέλη του προσωπικού θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το Δυϊκό Γερμανικό Σύστημα ΕΕΚ.

Σε όλες τις ροές θα γίνουν σεμινάρια από στελέχη των φορέων, συνεδρίες αξιολόγησης και πολιτιστικές επισκέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων θα βιντεοσκοπηθεί είτε θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στην ολομέλεια του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

Τα αποτελέσματα των δράσεων κινητικότητας είναι πολλαπλά και ικανοποιούν τους στόχους του στρατηγικού μας σχεδίου: διεύρυνση του μεγέθους της σχολής, αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, της διεθνοποίησης, της ελκυστικότητας και την επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων μέσω της ευελιξίας των ευκαιριών και την προσαρμογή στις ανάγκες τις αγοράς εργασίας .

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι καινοτόμες πρακτικές μέσω των διαδικασιών διάχυσης ψηφιακών και φυσικών, θα έχουν αντίκτυπο στο ίδρυμα μας αναβαθμίζοντας το προφίλ και τη φήμη του, βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών και τον τρόπο λειτουργίας, κάνοντας το πιο εξωστρεφές και ακόμα πιο ελκυστικό σε εκείνους που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτό.

Η έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί ένα σταθμό στην πορεία που έχουμε χαράξει ως ένα ίδρυμα που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Δύο ακόμα προγράμματα Erasmus+ και ένα πρόγραμμα Lingua , συνολικά 8 ροές καταρτιζόμενων και προσωπικού έχουν υλοποιηθεί μέσα στα χρόνια λειτουργίας του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και δεσμευόμαστε για την άρτια ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας δέσμης ενεργειών για να διευρύνουμε τον κύκλο ευρωπαϊκών ροών από και προς τη σχολή μας με σκοπό τον συγχρωτισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τις σχολές και τους επαγγελματίες τεχνικών ειδικοτήτων που θα προάγουν την κατάρτιση και το επίπεδο της σχολής μας.

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου βρίσκεται στα Περιβόλια, Ρεθύμνου , Εμμανουήλ Παχλά και Σωτήρη Πέτρουλα. Τηλέφωνο 2831053969. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.iekreth.gr.