πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ή εργασία στο Creta Palace