Ευχαριστήριο στο ξενοδοχείο IKONES Seafront Luxury Suites


 Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο IKONES Seafront Luxury Suites για τη δωρεά σε λευκά είδη που έκανε στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Τα υλικά εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τμημάτων της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.