33ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ & ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ)

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών
(ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με
τίτλο:

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»
Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO, στοχεύει
στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
- Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
- Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
- Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που
ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν
μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η
21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και ώρα 15:00.

Στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, μετέχουν:
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
- Συντεχνία Χρυσοχόων - Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
- Σύλλογος Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
- Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
- ΔΕΘ-HELEXPO
Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι αναρτημένα
σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ - HELEXPO και στην επίσημη
ιστοσελίδα τους (www.povako.gr & www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.


ΠΟΒΑΚΩ: ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. &FAX: 0030/210-3229 047, email: info@povako.gr, www.povako.gr