Επίσκεψη στο εργοτάξιο του Ρέθυμνο Resort

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στους υπό κατασκευή χώρους του ξενοδοχείου Ρέθυμνο Resort από τους εκπαιδευόμενους της ειδικότητας "Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων". Και καθώς οι εργασίες βρίσκονται στη φάση σωληνώματος και καλωδίωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που έχουν μελετηθεί από έμπειρους μηχανικούς για το εν λόγω ξενοδοχείο, το βίωμα που θα αποκτούσαν οι καταρτιζόμενοι κρίθηκε αναγκαίο στο στάδιο της εκπαίδευσης που βρίσκονται, και εκτιμήθηκε ως σημαντικό και ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, πράγμα που αποδείχθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όσο και κατά το τέλος της, αφού οι καταρτιζόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία να επαναλάβουμε την επίσκεψη δύο μήνες μετά, ώστε να δούμε την εξέλιξη των ηλεκτρολογικών εργασιών και την προσθήκη σύγχρονων συστημάτων που αφορούν τον τομέα. Παράλληλα, να αναφέρουμε ότι είδαν τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα φωτισμού σε διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, τους χώρους των κεντρικών πινάκων, αλλά και ηλεκτρολογικούς πίνακες δωμάτιων, το Control Room, Rack που αφορούν τη δομημένη καλωδίωση, γειώσεις και συστήματα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, όλα στο στάδιο εξέλιξης της κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Πετρογιάννη Γιώργο, ο οποίος εκ μέρους των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, μας υποδέχθηκε εγκάρδια, μας καθοδηγούσε, μας εφιστούσε την προσοχή στα επικίνδυνα σημεία του εργοταξίου και πολύ πρόθυμα απαντούσε στις ερωτήσεις των καταρτιζόμενων για τις προοπτικές του ξενοδοχείου σε τεχνολογικά ζητήματα. Τέλος, θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και τον κο Χριστόφορο Κωνσταντίνο, καταρτιζόμενο στο σχετικό τομέα του ΙΕΚ μας, ο οποίος, και ως εργαζόμενος κι εκείνος στην υλοποίηση της σύνθετης και πολυδιάστατης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του εν λόγω ξενοδοχείου, αποδείχθηκε απόλυτος γνώστης των πεπραγμένων, αλλά και των μελλοντικών εργασιών, αφού μας τα παρουσίασε αναλυτικά και μεθοδευμένα.

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" και "Αυτοματισμοί" του Γ΄ εξαμήνου της σχετικής ειδικότητας, με τη μέριμνα της εκπαιδεύτριας Κυριακίδη Φωτεινής.