Δωρεά προτζέκτορα

Ενημερώνουμε ότι στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου εξοπλίστηκε  με έναν προτζέκτορα Vankyo Leisure 430 μετά από δωρεά.