Απαλλαγές και Προφορικά


 Στον Πίνακα ανακοινώσεων έξω από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου αναρτήσαμε τις εγκρίσεις απαλλαγών και τα προφορικά.

Ελέγξτε αύριο αν είναι η αίτηση σας περασμένη και αν έχει εγκριθεί!