Για τα σπουδαστικά πάσο

<22 ετών

Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνεται δεκτή μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου χορηγεί το δικαίωμα καταβολής κομίστρου:

Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου διαμορφώνονται στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου:

  1. στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το δημόσιο Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος.
  2. στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
  3. στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημοσίου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.


Διάρκεια - διακοπή ισχύος του μειωμένου εισιτηρίου
1. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλο το έτος από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου και ως το χρονικό σημείο που ο φοιτητής θα καταστεί πτυχιούχος ή θα απωλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο. Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για τον καταρτιζόμενο των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ισχύει στη χρονική διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης και στα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης και μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την απώλεια της ιδιότητας του καταρτιζόμενου για οποιοδήποτε λόγο.

2. Το δικαίωμα στο ανώτατο όριο κομίστρου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:

α) Στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στράτευσή του ή
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
γ) συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής μειωμένου κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 1.

Τα πάσο για μετά τις 30 Νοεμβρίου θα εκδοθούν από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου αλλά δεν έχουμε ακόμα λάβει τις οδηγίες. Πιθανά θα είναι ψηφιακά.>22 ετών

Όσοι είναι μεγαλύτεροι των 22 ετών δικαιούνται πάσο τα οποία είναι χορηγία του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου με έκπτωση ύψους 25%.

Για την έκδοση των πάσο σήμερα Πέμπτη 21/10 θα δώσουμε στα τμήματα λίστες προς συμπλήρωση που θα περιλαμβάνουν όνομα επίθετο / ημερομηνία γέννησης / διαδρομή από τον τόπο κατοικίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνουυ και πίσω, προκειμένου να τα εκδώσουμε.