Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας για τα Δημόσια ΙΕΚ και την ΕΕΚ


Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου η διεύθυνση του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου παραβρέθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως και του προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κου Κώστα Δερβού.

Τα σημεία που μας αφορούν άμεσα ήταν τα παρακάτω:

>> Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε έναρξη του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας. Αναδρομικά για όσες πρακτικές ξεκίνησαν από 1 Σεπτεμβρίου του 2021.
Με το έργο αυτό, ύψους 70εκ. €, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

>> Το προσωπικό του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου θα ενισχυθεί άμεσα.

>> Όλες οι αιτήσεις εγγραφών που έγιναν ήδη αλλά και αυτές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα για το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου θα γίνουν δεκτές σε όλες τις ειδικότητες.

Πέρα από τα σημεία αυτά που θα εφαρμοστούν άμεσα, στην ημερίδα αναφέρθηκαν :
>>το στεγαστικό επίδομα που θα διευρυνθεί να συμπεριλάβει του καταρτιζόμενους ΙΕΚ με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής
>>η ίδρυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ που έχει ήδη ξεκινήσει
>>η συγγραφή και επικαιροποίηση όλων των οδηγών σπουδών
>>η ανασύσταση των ΣΣΠΑΕ και η λειτουργική τους κατεύθυνση
>>τα νέα συστήματα αξιολόγησης εκπαιδευτών και διευθυντών
>>ο ρόλος της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας

Στο περιθώριο της ημερίδας συζητήσαμε για την οργάνωση Ημερίδων Καριέρας σε επίπεδο περιφέρειας και το ενδεχόμενο της ιδρυσης του Δημόσιου ΙΕΚ Μυλοποτάμου μετά από πρόταση του Δήμου Μυλοποτάμου και υποσχεθήκαμε τη στήριξη μας στην προσπάθεια αυτή.

Η διευθύντρια του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
Ευαγγελία Κακλιδάκη