Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Α΄ Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο