1η Τακτική Συνέλευση Συλλόγου Διδασκόντων

 


Το Σάββατο 23/10/2021 έχουμε την 1ηΤακτική Συνέλευση Συλλόγου Διδασκόντων στις 13:00 ψηφιακά μέσω webex. Η παρουσία είναι υποχρεωτική και θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1.      Θέματα απουσιών – προσέλευσης καταρτιζομένων

2.      Θέματα απουσιών – προσέλευση εκπαιδευτικών

3.      Πως συμπληρώνεται: το απουσιολόγιο των καταρτιζομένων, το βιβλίο ύλης, το παρουσιολόγιο των καθηγητών

4.      Ενημέρωση κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ

5.      Διαδικασία εξετάσεων προόδου εξαμήνου, μορφή εξετάσεων, βαθμολόγηση, ημερομηνίες κατάθεση θεμάτων και βαθμολόγησης

6.      Διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικών  σημειώσεων – ημερομηνία κατάθεσης

7.      Υλικά εκπαίδευσης και διαδικασίες, ημερομηνία κατάθεση

8.      Εκπαιδευτικές εκδρομές και διαδικασίες, ημερομηνία κατάθεση αίτησης