Αλλαγές στην Πρακτική Άσκηση

Επείγον για την Πρακτική Άσκηση: Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4763 / 2020 προβλέπει ότι «Η περίοδος της πρακτικής πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσιτεσσάρων μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης...».
Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022,ή να απαλλαγούν (σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία απαλλαγής), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

https://iekreth.blogspot.com/p/blog-page_1.html