Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς υπευθύνους και συγγραφείς οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει 2 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών υπευθύνων και συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Δείτε και τις 2 προσκλήσεις εδώ