Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

 

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1994. Ανήκει σε ένα δίκτυο 121 Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο δίκτυο Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα όσον αφορά σε προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό και κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Με 25000 καταρτιζόμενους και χιλιάδες έμπειρους εκπαιδευτές μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ οι οποίοι διδάσκουν στα πιο εξοπλισμένα εργαστήρια σε πάνω από 150 τεχνικές ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγορά εργασίας . 

Τα Δημόσια ΙΕΚ συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus+ , συμμετέχουν σε Διεθνείς, Πανευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Εκθέσεις και διαγωνισμούς, αναλαμβάνουν συνεχώς κοινωνική δράση, συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις, με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, οργανώνουν εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημέρες σταδιοδρομίας προάγοντας την κατάρτιση, τον πολιτισμό και την παιδεία σε πανελλαδικό επίπεδο.

 
Στη διοικηση του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου υπηρετουν :
Η Κακλιδάκη Ευαγγελια Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Διευθυντρια του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
Ο Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Πληροφορικός, Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
Ο Βίγλης Ιωάννης, Φυσικός Msc Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου
Η Δρουδάκη Γεωργία, Αρχιτέκτων Μηχανικός,Παλαιότερες διευθύνσεις:

Κούνουπα Ευρυδίκη 7/2/1995
Κονταξάκης Ιωάννης 23/9/1998
Χαριτάκης Κίσσανδρος 3/10/2012
Δαμανάκης Στέφανος 1/9/2015
Κακλιδάκη Ευαγγελία 1/3/2016
Μαραβελάκη Μαρίνα 22/9/2016
Μιχαλουδάκης Αντώνιος 3/9/2018
Κακλιδάκη Ευαγγελία 1/9/2021