Πρόσκληση για συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus

 


Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθεί στην διευθύντρια από Τρίτη 23/1 έως Τρίτη 30/1 από τις 15:00-20:00 .

πρόσκληση 

αίτηση