Βεβαιώσεις εγγραφής και φοίτησης -Προθεσμίες έκδοσης Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν στον Πήγασο προθεσμίες για την έκδοση των βεβαιώσεων. Συγκεκριμένα:


1. η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) και μπορεί να εκδίδεται μόνο κατά τον 1ο μήνα κάθε περιόδου κατάρτισης.


2. η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) είναι διαθέσιμη όλη την περίοδο των μαθημάτων


3. η η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης στρατολογίας ξεκινά μια εβδομάδα μετά την έναρξη μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (10-10-2022) και διαρκεί ως το τέλος αυτής.