Πρακτική στο φαρμακείο του Νοσοκομείου

 


Παρακαλώ όπως καταθεσετε αιτηση για πρακτική άσκηση στο φαρμακείο του νοσοκομείου , όποιος επιθυμεί

 

Αφού υπάρχει μία θέση  για πρακτική .

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το τηλέφωνο 2831087248-  2831087389

 

 

Φαρμακείο