ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Όσοι έχουν κοπεί σε ένα μάθημα το ξαναδίνουν τον Φλεβάρη. 

Όσοι έχουν κοπεί σε ένα μάθημα και φοιτούν στο Β΄εξάμηνο δεν μπορούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση συνεχίζουν όμως τη φοίτηση κανονικά. 

Όσοι έχουν κοπεί σε δύο μαθήματα ή παραπάνω πρέπει αυτά να τα ξαναπαρακολουθήσουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΠΡΟΟΔΟΥ,ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ