ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σχετική οδηγία του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ. Κ5/65965/07-06-2021), οι παλαιότεροι καταρτιζόμενοι (όσοι ολοκλήρωσαν το Δ' Εξάμηνο μέχρι 30 Ιουνίου του 2020) και οι οποίοι υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση και δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα πρέπει να την ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 48 του Ν4777/2021 & 27 του Ν. 4763/2020.
Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της πρακτικής σας, θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση όπως έχετε υποχρέωση, θα χαθεί η διετής φοίτησή σας στο ΙΕΚ, (δηλαδή, θα διαγραφούν και τα 4 εξάμηνα).
Επίσης, όσοι δεν έχουν πάρει ΒΕΚ έχοντας εκκρεμότητα με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους για την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους (πχ Βιβλίο Πρακτικής κτλ), θα πρέπει να τα προσκομίσουν άμεσα στο ΙΕΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του ΒΕΚ τους και να μην χαθεί εξ ολοκλήρου η φοίτησή τους.