Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

 https://mitrooiek.minedu.gov.gr

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας,

σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

(http://www.gsae.edu.gr/el/news/1739-leitourgia-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-diek)

 

 

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Τηλ.: 2103442515-2571-2274-2176-2004