ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

 

                        https://www.kaele.gr/

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικός φορέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί, ως μέλος σύμπραξης με τους φορείς ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΟΠΠΕΠ, ως τελικός δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» - ΟΠΣ (MIS) 5069281 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει αναρτήσει Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για Συγγραφείς, Επιστημονικούς Υπεύθυνους και Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ..

 

Αποστέλλουμε συνημμένες τις αντίστοιχες Προσκλήσεις.

 

Σε περίπτωση που έχετε υπόψη σας κάποιον ενδιαφερόμενο, παρακαλούμε πολύ όπως του γνωστοποιήσετε τις παραπάνω Προσκλήσεις.

 

 

Πηνελόπη Γιαννακοπούλου

Στέλεχος ΚΑΕΛΕ