Δημοσκόπηση ειδικοτήτων 2022ΒΗ συμμέτοχη στην δημοσκόπηση δεν αποτελεί εγγραφή ούτε δέσμευση ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσουν ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση και εκείνες που η διεύθυνση θα θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν με κριτήρια της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ. Για τη διαδικασία εγγραφών θα αναρτήσουμε νέες οδηγίες μέσα στο καλοκαίρι.