ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2022


 

 
Εξωστρέφεια της ΕΕΚΔΒΜ&Ν

 

31-01-22 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στο Στρασβούργο    


Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, συμμετείχε διά ζώσης στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας που διεξήχθη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Young Europeans as full actors in Europe: for a greener and more sustainable Europe», ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών είναι ουσιαστική διότι όχι μόνο τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας. Τόνισε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και να διαφυλάξει την πολύτιμη συμβολή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προβλέπονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου η ελληνική νεολαία να συνδιαμορφώσει το Έτος και να παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές που την αφορούν. Επιπλέον, ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα, στοχευμένα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης, μετά από διαβούλευση και προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής των νέων για μια βιώσιμη Ευρώπη. Τέλος, χαιρέτισε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το οποίο θα αποτελέσει έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές για την νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης.
 

  
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ                 

 
Υποστήριξη νέων ηγετών και πολλαπλασιαστών σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη ζωή των νέων και την πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. 28 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2022, Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας Βουδαπέστη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βασιστεί σε προηγούμενες εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της ΤΝ, και ιδιαίτερα στα αποτελέσματα των σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Νεολαίας το 2019 και το 2020. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να συμβάλουν στην ενσωμάτωση θεμάτων ΤΝ και διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των πολλαπλασιαστών και των ηγετών νέων έτσι ώστε να εξερευνήσουν τον αντίκτυπο της ΤΝ στις ζωές των νέων και στην πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-training-course-on-ai-literacy-with-young-people?fbclid=IwAR3dLHMVRbIJxA1OTQuQ-vzScarY2C5XziED-j0lgsfnJmG9UYdOsXmqdxU
Προθεσμία εγγραφής: 13-2-2022

 

Υποτροφίες Ιδρύματος Heinrich Böll               
 
 
των μαθημάτων και εθνικοτήτων, οι οποίοι συνεχίζουν το πτυχίο τους σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών («Fachhochschulen») ή πανεπιστήμια τεχνών («Kunsthochschulen ”).Το Ίδρυμα Heinrich Böll χορηγεί ετησίως υποτροφίες σε περίπου 1.400 προπτυχιακούς, πτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές όλων
Προθεσμία εγγραφής: 1/3/2022
Οι αποδέκτες των υποτροφιών οφείλουν να έχουν άριστη ακαδημαϊκή πορεία, να ασχολούνται με κοινωνικά και πολιτικά θέματα και να έχουν ενεργό ενδιαφέρον σχετικά με τις βασικές αξίες του ιδρύματος: οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη.
http://www.boell.de/en/foundation/scholarships

 

 Υποτροφίες IED Master 2022/23       
      

Το Istituto Europeo di Design (IED) δημοσίευσε πρόσκληση για 38 υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και 39 θέσεις Καθηγητών  για Master Courses 2022/2023 στο Design, Fashion, Visual Arts, Communication and Management που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, Βαρκελώνη, Φλωρεντία, Μαδρίτη, Ρώμη, Τορίνο, Κόμο και Μπιλμπάο αποκλειστικά σε διεθνείς φοιτητές. 
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους διεθνείς φοιτητές ηλικίας άνω των 18 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης, που κατέχουν πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο προσόν ή έχουν εργασιακή εμπειρία στον σχετικό τομέα. Οι απόφοιτοι είναι επιλέξιμοι, εφόσον αποκτήσουν το ακαδημαϊκό δίπλωμα εντός 30 ημερών πριν από την παρουσίαση της Διατριβής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
https://programmes.eurodesk.eu/learning#79915
Προθεσμία εγγραφής: 27/2/2022

 

 

Eryica - European Youth Information and Counselling Agency   
       

Η ERYICA προσλαμβάνει Συντονιστή Εξυπηρέτησης Μελών!

Αναζητούμε ένα ενθουσιώδες και αφοσιωμένο άτομο με πάθος για κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση, διαχείριση δράσεων και διεθνείς σχέσεις. Ο νέος συνεργάτης μας θα συντονίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα μέλη μας, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων, θα διαχειρίζεται εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, θα υποστηρίζει την προετοιμασία των αποτελεσμάτων της δράσης και θα βοηθά με δραστηριότητες χρηματοδότησης. Αυτή η ετήσια σύμβαση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του προγράμματος Jobs4Solidarity.  Αιτήσεις υποβάλλονται στο: secretariat@eryica.org
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2022

 

Πρακτική Άσκηση
 

IAESTE                               

     
   

Η IAESTE, η Διεθνής Ένωση για την Ανταλλαγή Φοιτητών για Τεχνική Εμπειρία προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες εστιασμένες στην καριέρα σε όλο τον κόσμο για να αποκτήσουν εμπειρία και να αυξήσουν τις ευκαιρίες των νέων για απασχόληση.
   Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
Καθώς η αίτηση περιλαμβάνει Εθνικές Επιτροπές IAESTE, είναι απαραίτητο να διαμένετε σε χώρα όπου είναι παρούσα η IAESTE. Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν:
πληροφορική, χημεία, επιστήμη υλικών και χημική μηχανική, μηχανολογία, τμήμα πολιτικών μηχανικών, γεωλογίας και ορυχείων, αρχιτεκτονική, μαθηματικών και στατιστικών, φυσικής, επιχειρήσεων, διαχείρισης και μάρκετινγκ.
http://www.iaeste.org
 Προθεσμία εγγραφής: 11/03/2022

Traineeships at the ECML                         

     
   

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) προσλαμβάνει ασκούμενους δύο φορές το χρόνο για περίοδο αμειβόμενης εκπαίδευσης έξι μηνών. Ο κύριος ρόλος του ECML, που είναι όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εξυπηρετεί γενικά την εφαρμογή γλωσσικών πολιτικών και την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών.
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για εργασίες σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός τους, οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν τον κύριο τομέα στον οποίο θα ήθελαν να εμπλακούν: οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων (Πρόγραμμα), τεκμηρίωση και πόροι (DRC), ιστοσελίδα του Κέντρου (Ιστότοπος) και οικονομικά και γενική διοίκηση (Διοίκηση ). 
https://bit.ly/2JqvdLG
Προθεσμία εγγραφής: 28-2-2022

Συμμετοχή
ΕΚΔΔΑ                                      
                                Μαραθώνιος καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκησηΔήλωσε συμμετοχή στο ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon
19 – 20/Φεβρουαρίου, 2022.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του ΕΚΔΔΑ μέσα από καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο. To ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία αλλά και απομακρυσμένα.

https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/#about
 

 

Διεθνές Παιδικό Βραβείο Ειρήνης 


Κάθε χρόνο η KidsRights διοργανώνει την απονομή βραβείου σε ένα παιδί του οποίου οι  θαρραλέες προσπάθειες έχουν επηρεάσει τα δικαιώματα των παιδιών σε όλο τον κόσμο.
Ο νικητής θα λάβει το αγαλματίδιο Nkosi, το οποίο δείχνει πώς ένα παιδί θέτει σε κίνηση τον κόσμο, μια υποτροφία σπουδών και φροντίδας και μια παγκόσμια πλατφόρμα για την προώθηση των ιδανικών της/του προς όφελος των δικαιωμάτων των παιδιών. Επιπλέον, η KidsRights θα χρηματοδοτήσει με 100.000€ δράσεις που συνδέονται στενά με τον τομέα εργασίας του νικητή, στη χώρα του νικητή.                                     
Οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός σε όλο τον κόσμο μπορεί να προτείνει ένα παιδί μεταξύ 12 και 17 ετών που  υπερασπίζεται και αγωνίζεται για τα δικαιώματα του καθώς και για τα δικαιώματα των άλλων παιδιών.
http://childrenspeaceprize.org
Προθεσμία εγγραφής: 1/3/2022

 

Συμβούλιο της Ευρώπης             
01-02-22 Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσχώρησης της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων μέσω της Κάρτας Νέων κι από τις 25-01-2022 η Ελλάδα έγινε επίσημα το 23ο συμμετέχον κράτος.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1991 έχει θέσει σε ισχύ την Partial Agreement with the EU European Youth Card Association (EYCA) on Youth Mobility, η οποία αφορά στην προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων της Ευρώπης και της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, απαραίτητα για την προσωπική, επαγγελματική και πολιτισμική τους ανάπτυξη.
Από τη σύμπραξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των χωρών-μελών με τον Οργανισμό EYCA, μέσω της Partial Agreement on Youth Mobility, προσφέρονται σήμερα σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια νέες και τους νέους πρόσθετες ευκαιρίες για πληροφόρηση, προνόμια σε θέματα φυσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, διαμονής, πρόσβασης σε πολιτισμικά αγαθά, συμμετοχής σε μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, σε σεμινάρια εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε πλήθος θεματικών, καθώς και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα online και offline.
Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (EYCA) και, ταυτόχρονα, η Εθνική Αρχή εποπτείας υλοποίησης της κάρτας στη χώρα.

 

Εθελοντισμός

Solidarity projects                               

 

Η Δράση Αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους για περίοδο από 2 έως 12 μήνες. Δίνει σε μια ομάδα τουλάχιστον 5 νέων την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους αναλαμβάνοντας την ευθύνη και τη δέσμευση να φέρουν θετικές αλλαγές στην τοπική τους κοινότητα, αν και ορισμένοι από αυτούς μπορούν επίσης να ασχοληθούν με περιφερειακά ή ακόμη και εθνικά ζητήματα.
Οι Δράσεις Αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν εντοπιστεί από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Προθεσμία εγγραφής: 23-02-2022
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79837

Συμπλήρωσε την αίτηση και διάλεξε τον τρόπο που θα παραλάβεις την κάρτα σου. 
Αν είσαι 13 έως 30 χρονών και θέλεις να έχεις κι εσύ απεριόριστα προνόμια σε υπηρεσίες και αγαθά, ενημερώσου και κάνε την εγγραφή σου για να αποκτήσεις κι εσύ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εδώ: https://europeanyouthcard.gr/


Instagram
Facebook
Website

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας. Τμήμα Δ' Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Α΄ Προβλήτα
Κτίριο Γραφείων ΔΑΛ, Παλιό Λιμεναρχείο
Θεσσαλονίκη 540 12


2310 257130
neagenia.thess[at]minedu.gov.gr


Λάβατε αυτό το newsletter κατόπιν δικής σας αίτησης και εγγραφής στη λίστα μας.
Αν δεν επιθυμείτε την παραλαβή του, απαντήστε στο μειλ με θέμα:
Διαγραφή