Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021

Εκπαίδευση και Κατάρτιση                   CEDEFOP 
25-11-21 Στη Θεσσαλονίκη η έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι η Έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) θα συνεχίσει να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, υπεγράφη μεταξύ της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Cedefop, Juergen Siebel.
Παρόντες στην υπογραφή της Συμφωνίας Έδρας, με την οποία επικυρώνεται ότι ο αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να εδρεύει στην Ελλάδα, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργος Βούτσινος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Ιωάννα Λυτρίβη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Κώστας Δέρβος, ενώ από την πλευρά του Cedefop παρέστη ο επικεφαλής του τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Προσόντων Λουκάς Ζαχείλας.Η ανανέωση της Συμφωνίας Έδρας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στενότερης συνεργασίας του Cedefop και του Υπουργείου σε επίπεδο ερευνητικό αλλά και καλών πρακτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα μας.
Το Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα από το 1995. Αποστολή του είναι να παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. [Περισσότερα: www.cedefop.europa.eu].Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως επεσήμανε ότι η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη διαπίστωση του Cedefop ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ε«Παρακολουθούμε πολύ στενά το έργο σας και είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς για την υπογραφή της σημερινής Συμφωνίας . Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους σχετικά με τον καταλυτικό ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο να προσφέρει ποιοτικές προοπτικές στους νέους μας. Αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης αλλά και ένα σύγχρονο εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, γι’ αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο οργανισμός θα εξακολουθήσει να εδρεύει στην Ελλάδα. Από την πλευρά μας, έχουμε προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ουσιαστική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για παράδειγμα μέσω της στενότερης σύνδεσής της με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μέσω της ίδρυσης για πρώτη φορά Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ, μέσω της καθιέρωσης για πρώτη φορά αμειβόμενης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ, μέσω της επένδυσης άνω των 400 εκ. ευρώ στην αναβάθμιση εργαστηρίων, εξοπλισμών και άλλων πυλώνων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της θέσπισης του παράλληλου μηχανογραφικού. Η σημερινή εξέλιξη είναι ακόμη ένα βήμα προς την οριζόντια αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.παγγέλματα με προσόντα μετα-Γυμνασιακού , Λυκειακού και μετα-Λυκειακού επιπέδου (επίπεδα 3, 4, 5).
Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Cedefop, Juergen Siebel, δήλωσε: «Πραγματικά είναι μία εξαιρετική μέρα για το Cedefop η σημερινή. Μόλις υπογράψαμε τη νέα συμφωνία έδρας με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ανανεώνοντας έτσι την κοινή μας δέσμευση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία δέσμευση για την Ευρώπη και για την τεκμηριωμένη με επιστημονικά στοιχεία υποστήριξη της χάραξης πολιτικής στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των τάσεων της αγοράς εργασίας. Με τη σημερινή υπογραφή τους τα δύο μέρη δεσμεύονται εκ νέου σε μία σχέση που εδώ και πάνω από 25 χρόνια πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είναι μία σχέση που ωφελεί τόσο το Cedefop όσο και την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η παρουσία μας στη χώρα έχει ως κύρια ωφέλεια ότι βάζει την Ευρώπη στο χάρτη της ελληνικής κοινωνίας, δείχνοντας σε όλους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα απόμακρο γραφειοκρατικό τέρας, αλλά εν μέρει διοικείται και από την επικράτεια της χώρας όπου γεννήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός».


Erasmus για νέους επιχειρηματίες

 

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους, φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία  να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την ΕΕ.
Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την εκπαίδευση σε μία  επιχείρηση άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της δικής σας επιχείρησης και θα ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές  και συνεργασίες με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό. Για να συμμετάσχετε πρέπει

  • να σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση, με βάση ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο ή να έχετε λιγότερο από 3 χρόνια συνολικής επιχειρηματικής εμπειρίας
  • να είστε άνω των 18 ετών
  • να έχετε ένα συγκεκριμένο έργο ή επιχειρηματική ιδέα
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Προθεσμία εγγραφής: 31/12/2021Creative Generations Forum

 

Το Φόρουμ Δημιουργικών Γενεών της Νάντης προσκαλεί συμμετέχοντες από τη Νάντη και την Ευρώπη να παρουσιάσουν καινοτόμες και εμπνευσμένες δράσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και την έννοια του "ζούμε μαζί".

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεδρίες ολομέλειας για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε άλλα άτομα καθώς και εργαστήρια όπου θα συζητήσουν ενδιαφέροντα θέματα σε μικρές ομάδες.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση: Ενώσεις, οργανώσεις και ομάδες νέων των οποίων οι συμμετέχοντες είναι μεταξύ 18 και 30 ετών, από τη Νάντη ή τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη Λευκορωσία. Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα του φόρουμ. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες καλούνται να κλείσουν οι ίδιοι τα εισιτήρια μεταφοράς τους. Στη συνέχεια, ο οργανισμός θα επιστρέψει έξοδα ταξιδιού έως και 400 ευρώ ανά άτομο, σύμφωνα με τις πρωτότυπες αποδείξεις και τα εισιτήρια που αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες. Προθεσμίες: - 8 Νοεμβρίου 2021 για τους Ευρωπαίους - 5 Ιανουαρίου 2022 για τα έργα της Νάντης., περίοδος έργου 15/02/2022 - 18/02/2022

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application-2022/
Προθεσμία εγγραφής: 8/11/21για τους Ευρωπαίους 5/1/22 για τα έργα της Νάντης

ΣυμμετοχήSocial Dynamo


 

Θεσσαλονίκης, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το Solidarity Now.Το Social Dynamo αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενδυνάμωση της Kοινωνίας των Πολιτών. Οι εκπαιδεύσεις του Social Dynamo αποτελούν ευκαιρίες μάθησης ανοιχτές σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: ΜΚΟ, άτυπες ομάδες πολιτών, Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Το μηνιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων δομείται γύρω από μία κεντρική θεματική και ανακοινώνεται στη σελίδα του Social Dynamo. Θεματική Δεκεμβρίου: Ενδυναμώνοντας τη σχέση με την κοινότητά μας.Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη της κοινωνίας των πολιτών και για τον Ιανουάριο ανακοίνωσε το Social Dynamo. Πάρε μέρος στην εκπαίδευση που σε ενδιαφέρει δηλώνοντας εγκαίρως συμμετοχή!ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ από το Social Dynamo. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια αποκλειστικά διαδικτυακών δράσεων και σεμιναρίων, το Social Dynamo «ανέβηκε» στη Θεσσαλονίκη για δύο ημέρες εκπαιδεύσεων, σε συνεργασία με την Α21, το Δήμο

http://Socialdynamo.gr/mellontikes_ekpaideuseis


Euroscola
 

Στόχος του προγράμματος είναι να συγκεντρώσει μαθητές γυμνασίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να τους προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στην Αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε χρόνο το Euroscola προσκαλεί χιλιάδες νέους να περάσουν μια μέρα στο Στρασβούργο και να γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μαθητές βιώνουν μια μέρα ως Ευρωβουλευτές, έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε μια ξένη γλώσσα και τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να παρουσιάσουν το σχολείο τους και την περιοχή από την οποία προέρχονται. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Το Euroscola έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν φοιτητές και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η συμμετοχή αφορά σχολεία και όχι άτομα. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν επιδότηση για το κόστος του ταξιδιού τους στο Στρασβούργο (Γαλλία).
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/youth/euroscola.html
Προθεσμία εγγραφής  31/12/2021

Young Entrepreneurs challenge

 

Το Young Entrepreneurs Challenge καλεί νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, με φρέσκες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες βασισμένες στην τεχνολογία, να υποβάλουν ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων στον ιστότοπο του διαγωνισμού. Οι φιναλίστ επιλέγονται για τον Μεγάλο Τελικό με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού που είναι η αειφορία, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική καινοτομία. Ο νικητής, ο οποίος επιλέγεται από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιχορηγείται με 10.000 £ / 11.000 ευρώ, ενώ κάθε φιναλίστ λαμβάνει επίσης 1.000 £ / 1.100 ευρώ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 25 ετών κατά την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

https://programmes.eurodesk.eu/participating#80819
Προθεσμία εγγραφής  22/01/2022


Υποτροφίες 

 


 Students with Disabilities 

Η υποτροφία απευθύνεται σε φοιτητές/τριες με αναπηρία που σπουδάζουν την επιστήμη των υπολογιστών, μηχανική υπολογιστών, πληροφορική ή κάποιο συναφή τεχνικό τομέα σε πανεπιστήμιο. Ο στόχος της υποτροφίας είναι να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων που αποτρέπουν τα άτομα με αναπηρίες να σπουδάσουν πληροφορική και να τα ενθαρρύνει να διαπρέψουν στις σπουδές τους και να γίνουν ενεργά πρότυπα και ηγέτες στον τομέα της Πληροφορικής. Οι 10 καλύτεροι υποψήφιοι θα λάβουν ο καθένας μία υποτροφία 7.000€ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για παρακολούθηση, δίδακτρα, βιβλία, και εξοπλισμό που απαιτούνται για τα μαθήματα των υποψηφίων στο αντίστοιχο πανεπιστήμιό τους.
Προθεσμία εγγραφής   31/12/2021
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=overview


Εθελοντισμός

 

European Solidarity Corps


Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρει στους νέους ευκαιρίες να εργαστούν εθελοντικά ή να ενταχθούν σε δράσεις στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, ενώ υποστηρίζει κοινότητες και ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από 17 ετών, αλλά δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μία δράση πριν από την ηλικία των 18 ετών. Πρέπει επίσης να ολοκληρώσετε το έργο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πριν κλείσετε τα 31. Αφού ολοκληρώσετε μια απλή διαδικασία εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να επιλεγείτε και να προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν από 2 έως 12 μήνες. Αφού συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού θα λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής σας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αίτηση για θέσεις εργασίας ή για περαιτέρω μάθηση. Δεν λαμβάνετε μισθό, αλλά δικαιούστε ταξίδια, διαμονή και ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια της δραστηριότητας και ένα μικρό χρηματικό ποσό για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων διαβίωσής σας.

https://europa.eu/youth/solidarity_en
Προθεσμία εγγραφής  31/12/2021

 


Worldpackers

Θέλετε να ταξιδέψετε με ασφάλεια, ως εθελοντής/τρια, να ζήσετε εμπειρίες που θα σας αλλάξουν τη ζωή και να επηρεάσετε θετικά τον κόσμο; Μπείτε στη συνεργατική πλατφόρμα Worldpackers που συνδέει τους ταξιδιώτες με τους οικοδεσπότες τους σε όλο τον κόσμο (170 χώρες) όπου μπορείτε να ταξιδέψετε ανταλλάσσοντας δεξιότητες και γνώσεις για τη διαμονή σας. Υπάρχουν ξενώνες, πανδοχεία, ΜΚΟ, κοινότητες και οικολογικές δράσεις όπου μπορείτε να βοηθήσετε για μερικές ώρες την εβδομάδα και σε αντάλλαγμα να λάβετε δωρεάν διαμονή, φαγητό και άλλα προνόμια.
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79962
Προθεσμία εγγραφής  31/12/2021


Συμπλήρωσε την αίτηση και διάλεξε τον τρόπο που θα παραλάβεις την κάρτα σου. 
Αν είσαι 13 έως 30 χρονών και θέλεις να έχεις κι εσύ απεριόριστα προνόμια σε υπηρεσίες και αγαθά, ενημερώσου και κάνε την εγγραφή σου για να αποκτήσεις κι εσύ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εδώ: https://europeanyouthcard.gr/


Instagram
Facebook
Website

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας. Τμήμα Δ' Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Α΄ Προβλήτα
Κτίριο Γραφείων ΔΑΛ, Παλιό Λιμεναρχείο
Θεσσαλονίκη 540 12


2310 257130
neagenia.thess[at]minedu.gov.gr