Πιλοτική υπηρεσία ραντεβού στη διεύθυνση

 Με τα νέα μέτρα η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο με ραντεβού, πιλοτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://signup.com/go/npYVzfb