«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»

 

08-11-21 Ανακοίνωση του ΙΕΠ και συνημμένα τη σχετική Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) ΠΕ και ΔΕ, στην 3η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»

Η ανακοίνωση πρόσκλησης σε μορφή pdf 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf