Πάσο για κάτω των 22 ετών

 Όλα τα τμήματα θα φέρουν σήμερα  στη γραμματεία λίστα με όσους μαθητές είναι κάτω των 22 και τη διαδρομή του λεωφορείου που χρησιμοποιούν. Τη Δευτέρα θα φέρετε από μια φωτογραφία με το όνομα στην πίσω πλευρά.