Πρόγραμμα μαθημάτων ΙΕΚ Ρεθύμνου για δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές


Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΙΕΚ Ρεθύμνου για την διευκόλυνση  των υποψήφιων εκπαιδευτών στην επιλογή των μαθημάτων.

Προσοχή! Το πρόγραμμα δεν αφορά τους καταρτιζόμενους και τα μαθήματα δεν θα ξεκινήσουν πριν ανατεθούν τα μαθήματα σε εκπαιδευτές.

 Πρόγραμμα μαθημάτων