Study in Greece


  H δράση Study in Greece αποτελεί τον επίσημο φορέα διεθνοποίησης κι εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. H δράση συνιστά την επίσημη εκπαιδευτική και πολιτισμική γέφυρα μεταξύ του ελληνικού και του διεθνούς ακαδημαϊκού γίγνεσθαι.
Βασικά πεδία της αποστολής και λειτουργίας της SiG είναι:

  • Η παροχή πληροφοριών σχετικών με τις σπουδές και τη διαμονή στην Ελλάδα.
  • Η οργάνωση, υποστήριξη και προώθηση εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
  • Ο εντοπισμός και η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, τα οποία απευθύνονται σε διεθνείς φοιτητές.
  • Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών μικρής διάρκειας (Study Abroad Programmes), τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη διαδικτύωση και προσέλκυση ξένων φοιτητών και ακαδημαϊκών, καθώς επίσης και τη διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Η SiG ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2014, σαν μία εθελοντική δράση αντιπροσωπεύουσα τα ελληνικά πανεπιστήμια, με στόχο να καλύψει το κενό σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφόρηση γύρω από τις ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα, κατόπιν και των επανειλημμένων εκκλήσεων διάφορων ελληνικών διπλωματικών αρχών – πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η δράση σταδιακά κατέστη ο μοναδικός και αποκλειστικός φορέας παροχής πληροφοριών γύρω από τις ανώτατες σπουδές και το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, και ο αποκλειστικός σύνδεσμος μεταξύ ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών κι ερευνητών. Επιπροσθέτως, η SiG ευελπιστεί να γίνει το σημείο αναφοράς για τους Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη γλώσσα, να ανακαλύψουν τον πολιτισμό των προγόνων τους, να επισκεφθούν την Ελλάδα, μέσα στο πλαίσιο ενός Heritage School, ή ακόμη και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο από τα πανεπιστήμια της χώρας.
Η δράση λειτουργεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού. Τα συγκεκριμένα υπουργεία, όπως και οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό φιλοξενούν το portal της SiG ως σύνδεσμο στις ιστοσελίδες τους. Επίσης, το newsletter της δράσης αποστέλλεται στο σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Study in Greece επεκτείνει συνεχώς το διεθνές δίκτυο των συνεργατών της, το οποίο απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσω της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας (MoU).
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των πληροφοριών που αφορούν τις ανώτατες σπουδές, η Study in Greece προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών όπως συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, workshops, εύρεση πρακτικής άσκησης, συμβουλευτική υποστήριξη σε πανεπιστημιακά τμήματα, κ.ά. Όσον αφορά ειδικά τα μικρής διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα (Summer/Winter Schools, Travel Study Programs), υλοποιούνται σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς, και αποσκοπούν στην πλαισίωση των κυρίων πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών – προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, καθώς επίσης και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στη χώρα μας.
https://studyingreece.edu.gr/el/diek/

Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020